หน้าหลัก สำนักงาน โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร เขตพื้นที่ อัตรากำลัง
 
BROWSER SUPPORT :  

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

หน่วยงานภายในสำนักฯ
------------------------------
ข้อมูลต่างๆ
------------------------------
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ยินดีต้อนรับ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กิจกรรม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
 
 
 
วันที่ 1 ธ.ค. 59 เวลา 13.30 น. สจป.ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ได้ประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ครั้งที่ 6 / 2559
Update : 1 ธันวาคม 2559
ดูรายละเอียด...
 
 
วันที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 10.00 น. สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ได้จัดโครงการ "9 ยางนา ก้าวตามรอยพระบาท" ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
Update : 30 พฤศจิกายน 2559
ดูรายละเอียด...
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติการปฐมพยาบาล(ชุดปฏิบัติการป่าไม้บริบาลเบื้องต้น")
Update : 5 กรกฏาคม 2559
ดูรายละเอียด...

 ประชาสัมพันธ์

 สอบราคา-จัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูลราคากลาง

 บัญชีและการเงิน

คุยกับผู้อำนวยการสำนักฯ
------------------------------
บริการ Online
------------------------------
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

------------------------------


------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------
------------------------------
 
  Copyright © 2014 All Right Reserved
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 30 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ :: 0-54-223-298

ติดต่อผู้ดูแลระบบ :: rworrakul.n@gmail.com